Företag till salu

Förmedlingsprocessen

Att sälja ett företag är ofta en lång och kompex process vilken kan ta flera månader i anspråk och då är det bra att börja i god tid. För att optimera köpeskillingen är det bra om vi kommer in tidigt i processen så att vi kan föreslå åtgärder för att göra företaget attraktivare för intressenterna.
Vi börjar vårt uppdrag med att samla in  information om verksamheten. Vi fastställer presentations material, ekonomisk sammanställning, prisidé och berör i förekommande fall redan nu skattefrågorna. I samråd uppdragsgivaren enas vi om handlingsplanen för försäljningen.
Nästa steg omfattar själva marknadsföringen av verksamheten. Vi hanterar alla kontakter med intressenter, visningar och möten. Allt  görs med den grad av sekretess som vår uppdragsgivare önskar.När vi identifierat de bästa intressenterna går vi i slutförhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen. När vi enats om ett preliminärt beslut skriver vi en avsiktsförbindelse som innehåller nyckelvillkoren i affären.

Det sista steget avtal, som eventuellt omfattar en due diligence utarbetar vi ett köpeavtal. I samband med undertecknandet betalar köparen en handpenning. På tillträdesdagen görs i förekommande fall lagerinventering samt slutbesiktning och transaktionen fullgörs med en likvidavräkning.

Om tilläggsköpeskilling har avtalats stäms denna av vid den senare tidpunkt som avtalats med hjälp av en särskild slutavräkning.

På nästa sida följer en lista av verksamheter som vi för närvarande har i uppdrag att förmedla….. Våra objekt