Företagsvärdering

Vi kommer gärna ut till er verksamhet och resonerar om priset för er verksamhet, detta baserat på vår erfarenhet på motsvarande objekt men när det kommer till en djupare värdering kräver det en större arbetsinsats från vår sida varför vi väljer att erbjuda det i anslutning till ett uppdragskontraktet alternativt kan vi hänvisa till företaget Adeqvat AB, ett företag som specialiserat sig på elektroniska företagsvärderingar till ett fast pris.